Spring naar hoofd-inhoud

Hyperlinks

allesoverhetgebit.nl  patiënteninfo-site

Mondzorg Surhuisterveen
patiënteninfo-site

Logopediepraktijk Prins

Fluent Tandtechniek
Info tandtechnisch laboratorium.

Uw gebit.nl

Nederlandse Zorgautoriteit
De druk op de gezondheidszorg neemt steeds verder toe. Zorg is kostbaar en er gaat veel geld in om. Om de zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief goed te houden, moet de zorgeuro zo goed mogelijk worden besteed.

Via gereguleerde marktwerking in de zorg wil de overheid een beter systeem van gezondheidszorg bereiken dat stimuleert tot verhoogde efficiëntie en leidt tot betere kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie.

De NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Dit doet zij samen met de sector. Daarbij staan de belangen van de consument centraal.

Door de intrede van marktwerking hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen vrij onderhandelen over de prijs van zorg. Regelgeving en vaste tarieven worden meer en meer losgelaten. Waar het kan, moet eigen verantwoordelijkheid worden genomen.

Dat betekent echter niet dat er helemaal geen regels meer zijn en geen verantwoording meer hoeft te worden afgelegd. Als de belangen van de consument in het geding komen, grijpt de NZa in.

De NZa houdt toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de curatieve en langdurige zorgmarkt en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd en stelt condities voor marktwerking vast, die geheel of gedeeltelijk geliberaliseerd kunnen worden.

Kies Beter.nl
Vergelijking zorgverzekeraars/polissen.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde
Missie De missie van de KNMT is het bevorderen van de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland en het vervullen van de voorwaarden waaronder de beroepsgroep hoogstaande tandheelkundige zo

Ivoren Kruis
Het Ivoren Kruis is een landelijke vereniging voor preventie mondgezondheid.

Controle afspraken boeken via webagenda!

Tandarts.nl

Tandinfo.nl

Tand.nl

Tandartsplein

CBW bruggen zonder kronen

Orthodontist.nl
Informatie van de vereniging van orthodontisten (DMO) over behandeling door middel van beugels.

Nederlandse Vereniging voor Mondhygienisten
De site van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.